15 phím tắt trên Gmail hữu ích có thể bạn chưa biết

By | 18:51 Leave a Comment

Ngày nay, Gmail là một công vụ vô cùng hữu ích giúp chũng ta trao đổi tài liệu, thông tin liên lạc,...Bài viết sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 15 phím tắt dùng cho các thao tác và tính năng hay sử dụng trên Gmail vô cùng hữu ích mà có thể rất nhiều người chưa biết đến hoặc ít khi sử dụng.
Để dùng được các phím tắt cần bật lựa chọn "Keyboard shortcuts on"

Di chuyển trên Gmail
          gi: đưa bạn đến hộp thư đến (inbox).
          gs: đưa bạn đến thư mục Thư gắn dấu sao (Starred).
          ga: đưa bạn đến mục Tất cả thư (All Mail).
          gc: đưa bạn đến danh sách Danh bạ (Contacts list).
          /: kích hoạt ô tìm kiếm, đưa con trỏ xuất hiện trên ô tìm kiếm.
Di chuyển giữa các thư
          j: di chuyển con trỏ đến email cũ tiếp theo (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).
          k: di chuyển con trỏ đến email mới nhận gần đây (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).
          p: di chuyển con trỏ đến email cũ trong cuộc hội thoại đang xem (Conversation View - mỗi hội thoại có thể có nhiều email).
          n: di chuyển con trỏ đến email mới gần đây trong cuộc hội thoại đang xem.
Xử lý các thư
          x: chọn hoặc bỏ chọn một email/hội thoại được đánh dấu (đánh dấu con trỏ màu xanh phía trước).
          s: gắn dấu sao hoặc bỏ gắn dấu sao với một email/hội thoại.
          #: xoá hội thoại.
          e: lưu trữ hội thoại.
          !: đánh dấu là thư rác.

          Enter: mở hội thoại được đánh dấu
Đọc thêm tạihttps://www.facebook.com/chonsoonline/Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ

0 nhận xét: